Послеревизиони извештај о мерама исправљања Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства“

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта