Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Превенција клизишта у Републици Србији“

Субјект ревизије:

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

30.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта