Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Бајина Башта који се односи на ревизорски извештај број 400-1731/2018-04 од 5. децембра 2018. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Предшколске установе „Невен“, Бајина Башта који се односи на ревизорски извештај број 400-1731-1/2018-04 од 5. децембра 2018. године

Листа свих ревизија субјекта