Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање опасним отпадом“ Министарства рударства и енергетике, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

21.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта