Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање опасним отпадом“, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад

Субјект ревизије:

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

03.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта