Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије“ Општине Рума

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

25.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта