Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Пирота за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ПИРОТ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Народног позоришта, Пирот за 2019. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Предшколске установе „Чика Јова Змај“, Пирот за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта