Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Рума по ревизији правилности пословања за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта