Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији“ Министарства привреде, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

демографска кретања

Листа свих ревизија субјекта