Послеревизиони извештај Министарства здравља Републике Србије по ревизији сврсисходности пословања „Информациона безбедност у здравственим информационим системима“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

03.08.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта