Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА "СТЕФАН ВИСОКИ", СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

06.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

услуге , хитне , медицинске помоћи

Листа свих ревизија субјекта