Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење приступа изворима финансирања за развој малих и средњих предузећа и предузетника“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

31.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта