Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства здравља, Београд за 2021. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

10.08.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта