Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства здравља, Београд по ревизији сврсисходнoсти пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама”

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

10.05.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта