Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства привреде, Београд за 2020. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

23.07.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта