Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Доступност и исправност воде за пиће“

Субјект ревизије:

ГРАД ЗРЕЊАНИН

Субјект ревизије:

ГРАД СОМБОР

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта