Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Безбедност хране у Републици Србији“, Министарства здравља, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

безбедност , хране

Листа свих ревизија субјекта