Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Министарства здравља Републике Србије, Београд по ревизији правилности пословања у делу програмских активности - Опремање „COVIDˮ болница и Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID –19 изазване вирусом SARS –CoV –2, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

25.11.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта