Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства привреде, Београд за 2019. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

12.03.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта