Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства привреде, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

31.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

привреде

Листа свих ревизија субјекта