Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Информациона безбедност у здравственим информационим системима“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

17.02.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта