Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства привреде за 2014. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

11.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Листа свих ревизија субјекта