ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА 2010. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

23.12.2011.

Период спровођења ревизије

01.01.2009.-31.12.2009.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта