Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

26.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта