Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Министарства здравља Републике Србије, Београд, у делу који се односи на програмске активности - Опремање „COVIDˮ болница и Превенцију и ублажавање последица насталих услед болести COVID – 19 изазване вирусом SARS – CoV – 2, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

28.07.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта