Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекције за националне референтне лабораторије у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и уговоре за рад ван радног односа у 2021. години

Субјект ревизије:

МПШВ-ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, ЗЕМУН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

04.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

националне , референтна

Листа свих ревизија субјекта