Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за заштиту биља, Београд

Субјект ревизије:

МПШВ-УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

заштита

Листа свих ревизија субјекта