Извештај о ревизији одазивног извештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за заштиту биља који се односи на ревизорски извештај број 400-63/2023-04/23 од 5. јун 2023. године

Субјект ревизије:

МПШВ-УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта