Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Опште болнице „Стефан Високи“, Смедеревска Паланка за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА "СТЕФАН ВИСОКИ", СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

07.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта