Извештај о ревизији сврсисходности пословања - Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, ВАЉЕВО

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА, ЈАГОДИНА

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

18.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта