ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

12.11.2013.

Период спровођења ревизије

01.01.2011.-31.12.2011.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта