Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад за 2021. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

07.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

клинички , Војводине

Листа свих ревизија субјекта