Извештај о ревизији сврсисходности пословања - Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

"ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ" Д. О. О., КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШМЕ" ПО, НОВИ БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

АПОТЕКА ЛОЗНИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

09.10.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта