Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Клиничког центра Војводине, Нови Сад за 2018. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

02.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта