Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад за 2021. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

05.10.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта