Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

22.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Извештај

хитне , медицинске помоћи

Листа свих ревизија субјекта