Извештај о ревизији финансијских извештаја Клиничког центра Србије, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

08.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта