Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Клиничког центра Србије, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

27.05.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта