Извештај о ревизији завршног рачуна и правилности пословања Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ за 2016. годину

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

10.10.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта