Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Нови Сад, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите“

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

28.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта