Извештај о ревизији завршног рачуна Дома здравља „Нови Сад“ за 2015. годину и правилности пословања

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Датум извештаја о ревизији

07.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Листа свих ревизија субјекта