Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Доступност и исправност воде за пиће“ Института за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“, Београд

Субјект ревизије:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

07.05.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта