Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља ,,Нови Сад“,Нови Сад по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

29.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Нови Сад

Листа свих ревизија субјекта