Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите“ Дома здравља Нови Сад, Нови Сад

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

28.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта