Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ Дома здравља Нови Сад

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

07.06.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

карцинома

Листа свих ревизија субјекта