Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара“, Бајина Башта за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и расподелу и уплату добити

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА, БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

21.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта