Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац по ревизији правилности пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2021. годину који се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину

Субјект ревизије:

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП", ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Ђердап

Листа свих ревизија субјекта