Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Мајданпек у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и дотације невладиним организацијама за 2020. годину код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.04.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта