Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Мајданпек, за 2014. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

15.10.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Марија Мунћан“ Мајданпек, за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Општине Мајданпек, за 2014. годину

Листа свих ревизија субјекта