Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Национални парк Тара“, Бајина Башта по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА, БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Тара

Листа свих ревизија субјекта